Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE  

De voorwaarden van dit document (het CONTRACT) regelen de relatie tussen de commerciële onderneming die eigenaar is van de website en jou, die onze op de website aangeboden producten en/of diensten koopt en die, rekening houdend met de geldende belastingheffing betreffende belastingen zoals de belasting over de toegevoegde waarde, afhankelijk van jouw geïdentificeerde land/plaats van verblijf, in voorkomend geval, hierna de klant zal worden genoemd, aangezien de wetgeving jou die definitie toekent. In deze overeenkomst adverteert en promoot de rechtspersoon FOTICOS S.L. de verkoop van haar gepersonaliseerde producten op basis van de geldende wetgeving.

Definities

 • GEBRUIKER - Op de bezoeker die de website betreedt, maar zich niet registreert, is alleen het cookiebeleid van toepassing met betrekking tot de cookies die hem/haar beïnvloeden om gebruik te maken van de diensten van de website.
 • KLANT - De bezoeker die een van de webpagina's van FOTICOS S.L. binnenkomt of bezoekt en zich registreert in de daarvoor bestemde formulieren om een aankoop te doen via het web en bankgegevens invoert om de aankoop te kunnen doen.
 • BESTELLING GEBASEERD OP FOTO'S - De bestellingen met foto worden gemaakt met de afbeelding die door de gebruiker is gestuurd, in dezelfde positie, kwaliteit, resolutie en afmetingen. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat het beeld of de beelden die bij het plaatsen van de bestelling worden toegestuurd, voldoen aan de vereisten voor een goede fabricage. In verband met deze definities zijn deze gebruiksvoorwaarden, en verkoop- en aankoopvoorwaarden via de webpagina's, die geschreven zijn voor eindverbruikers, opgesteld. 

In overeenstemming met Spaanse wet 4/2022 van 25 februari, informeren wij je dat in het geval dat jij jezelf beschouwt als een KWETSBARE CONSUMENT, je ons dit onmiddellijk dient te laten weten zodat wij alle informatie die voor jou niet duidelijk is over deze voorwaarden die wij hieronder uiteenzetten, schriftelijk of telefonisch kunnen uitbreiden. Volgens art. 3 van het Spaanse Koninklijk Wetgevend Besluit RDL 1/2007 van 16 november worden natuurlijke personen die zich individueel of collectief, wegens hun kenmerken, behoeften of persoonlijke, economische, educatieve of sociale omstandigheden, in een bijzondere situatie van ondergeschiktheid, weerloosheid of gebrek aan bescherming bevinden waardoor zij hun rechten als consument niet in gelijke omstandigheden kunnen uitoefenen, beschouwd als kwetsbare consumenten met betrekking tot specifieke consumentenrelaties. 

1 - Inleiding 

Deze voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EG) van 25 oktober 2011, alsmede Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische handel, in Spanje omgezet door RDL 1/2007 van 1 april inzake consumenten en gebruikers, en de daaropvolgende wijzigingen, en de tweede door Wet 34/2002 LSSI-EG. Deze regelen de relatie tussen consumenten (kopers via onze website) en ons bedrijf als eigenaar van de website en als verkoper.

Het contract dat onze relatie regelt is dat van de VERKOOP BUITEN EEN COMMERCIËLE WINKEL, geregeld in RDL 1/2007, van 1 april over consumenten en gebruikers.

FOTICOS S.L. kan, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden wijzigen, door deze wijzigingen op het Portaal te publiceren, zodat de Gebruikers hier altijd mee bekend kunnen zijn voordat zij het Portaal bezoeken of op het Portaal aangeboden goederen aanschaffen. Aldus wordt voldaan aan de wettelijke informatieplicht.

Op dit contract is de Spaanse wetgeving van toepassing, met name de wet op consumenten en gebruikers, alsmede andere wetgeving die betrekking heeft op consumenten en gebruikers, zowel in de nationale wetgeving als in die van de Europese Unie, die van toepassing is op zaken waarin dit contract niet voorziet voor wat betreft interpretatie, geldigheid en uitvoering.

Ook wordt rekening gehouden met de wetgeving inzake contractvoorwaarden en de huidige Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische handel, die in Spanje is omgezet bij Wet 34/2002.

In het geval dat sommige kwesties niet geregeld zijn, is het Burgerlijk Wetboek als subsidiaire regel van toepassing.

De taal van de algemene contractvoorwaarden en die van hetgeen in deze voorwaarden is overeengekomen is SPAANS - CASTILLIAANS, elke vertaling daarvan, en in geval van discrepantie zal voor de oplossing daarvan het Spaans - Castiliaans van toepassing zijn.

2 - Basisregels voor het gebruik van de website door gebruikers en klanten

Als algemene regel van verplichte naleving voor de gebruiker van de website voor deze voorwaarden, en alvorens te beginnen met de algemene voorwaarden, is de gebruiker/koper verplicht om:

 • In het geval van registratie, verbindt de gebruiker zich ertoe de verstrekte gegevens naar waarheid te verstrekken en up-to-date te houden, een verplichting opgenomen als principe van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 3/2018 van 5 december (Zie Wettelijke Kennisgeving betreffende Privacybeleid).
 • Geen informatie of materiaal in te voeren, op te slaan of te verspreiden op of vanaf het Portaal dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, xenofoob is, aanzet tot geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, religie of dat op enigerlei wijze in strijd is met de formaliteiten, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en, in het algemeen, met de geldende regelgeving. 
 • Geen enkel computerprogramma, gegevens, virus, code, hardware of telecommunicatieapparatuur of enig ander elektronisch of fysiek instrument of apparaat dat schade kan toebrengen aan het portaal, aan de diensten of aan de apparatuur, systemen of netwerken van FOTICOS S.L. van een gebruiker, van haar leveranciers of in het algemeen van een derde partij, te introduceren, op te slaan of te verspreiden via het portaal, of dat op enige andere wijze in staat is deze te wijzigen of de normale werking ervan te verhinderen. 
 • Geen reclame-, promotie- of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren via het Portaal, de inhoud en in het bijzonder de via het Portaal verkregen informatie niet te gebruiken voor het verzenden van reclame, het versturen van berichten voor directe verkoopdoeleinden of voor andere commerciële doeleinden, of voor het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van derden. 
 • Geen valse identiteiten te gebruiken, noch zich voor te doen als de identiteit van anderen bij het gebruik van het Portaal of bij het gebruik of de verwerving van een van de Producten, met inbegrip van het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enige andere wijze.
 • Via het Portaal geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden, en in het algemeen geen inhoud waarvan hij niet overeenkomstig de wet het recht heeft deze aan derden ter beschikking te stellen.

Specifieke aankoopvoorwaarden van de website

Dit document bevat de Algemene Contractvoorwaarden. Zodra de bestelling is geplaatst, wordt aangenomen dat de klant deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, waardoor een contract wordt gesloten tussen jou en jouw leverancier van producten en diensten FOTICOS S.L. met BTW-nummer ES B50139120.

Het wordt daarom aanbevolen dat je, voordat je een product of dienst koopt, zowel deze algemene voorwaarden als de wettelijke kennisgeving over het Privacybeleid leest en accepteert.

Indien je minimale vereisten nodig hebt om een werk op basis van een foto uit te voeren, verzoeken we je voordat je de bestelling doet contact met ons op te nemen.

1 - Beschrijving van producten en diensten

 • De op de webpagina's van FOTICOS S.L. getoonde producten zijn te koop zolang de voorraad strekt.
 • De aanbiedingen worden als zodanig gemarkeerd en zijn geldig zolang ze op jouw scherm verschijnen. Deze aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd.
 • FOTICOS S.L. is niet verplicht de gebruiker of derden schadeloos te stellen voor de gevolgen van het gebruik van haar producten, zij het directe of indirecte schade, alsmede schade aan machines en/of materialen.
 • De producten die wij leveren zijn gepersonaliseerde producten, dat wil zeggen dat wij ze vervaardigen aan de hand van het ontwerp, de afbeelding of de foto die jij ons vooraf bij de bestelling hebt toegezonden.

De koper begrijpt dat deze artikelen worden gemaakt met behulp van verschillende technieken zoals sublimatie, laserdruk, gravure en andere en dat bepaalde materialen de kleur niet op dezelfde manier absorberen als wanneer een afbeelding wordt afgedrukt op fotopapier of wanneer we deze vergelijken met de kleur die we zien op het beeldscherm.

Onze producten zijn gemaakt van zeer uiteenlopende en verschillende materialen: keramiek, plastic, stoffen (polyester, katoen, etc.), hout, glas, canvas, etc. Daarom aanvaardt en begrijpt de gebruiker bij het plaatsen van de bestelling dat elk materiaal de kleur op verschillende manieren kan weergeven, waardoor de toon, het contrast, de helderheid of de intensiteit van de kleuren van de oorspronkelijke foto kunnen variëren.

Bovendien kunnen de producten in de loop der tijd enigszins variëren, afhankelijk van externe leveranciers, veranderingen in materialen, enz.

2 - Prijzen en verzending, en levertijden

De prijzen van de producten of diensten op de website van FOTICOS S.L. zijn definitief en dus inclusief de bijbehorende BTW.

De verschillende soorten aanbiedingen en kortingen die op het web verschijnen of die gebruikers ontvangen (kwantumkortingen, promotiecodes, etc.) zijn niet cumulatief. Indien een product voor meer dan één soort korting in aanmerking komt, wordt de korting toegepast die voor de gebruiker het gunstigst is.

Als jouw bedrijf gevestigd is in een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie, selecteer dan bij het plaatsen van een bestelling de optie "Factuurgegevens opgeven (optioneel)" en vink vervolgens het vakje "Ik ben een bedrijf" aan. 

De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en van de mogelijke verzending naar speciale gebieden (eilanden, gebieden met douanetoeslagen, etc).

In het geval van bestellingen met levering aan huis: indien de bezorger, een medewerker van het transportbedrijf dat onze bestellingen levert, niemand kan vinden op het opgegeven afleveradres, zal je een bericht ontvangen met instructies over hoe de levering te coördineren. FOTICOS S.L. is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan oorzaken buiten onze controle (pakketten verloren door het transportbedrijf, slechte praktijken van de bezorger zoals het niet achterlaten van een bericht van doorgang of het niet bellen naar de geadresseerde). Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor fouten van de koper: zoals een onvolledig of onjuist adres, het niet contact opnemen met de transportbedrijf ondanks een bericht van doorgang ontvangen te hebben, afwezigheid op het moment van de levering, etc.

Kortom, FOTICOS S.L. verbindt zich ertoe dat de bestelling op het leveringsadres zal aankomen binnen de voorziene termijn, op welk moment de eerste leveringspoging aan de ontvangende klant zal worden ondernomen. Wij hebben echter geen controle over mogelijke slechte praktijken of fouten van het leveringsbedrijf of van de klant die de bestelling ontvangt, die ervoor zorgen dat de levering niet succesvol wordt afgerond bij de eerste of volgende pogingen.

3 - Dienstverlening en afhaling

Jouw bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt. Er wordt altijd alles aan gedaan om de afgesproken levertijden na te komen.

4 - Terigzending van een bestelling

a) Herroepingsrecht (art. 102 RDL 1/2007 van 1 april)

Het herroepingsrecht op producten bedraagt 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling. In overeenstemming met de wetgeving inzake consumenten en gebruikers. RDL 1/2007 van 1 april 2007 en de daaropvolgende wijzigingen. Controleer of jouw bestelling een product betreft dat voor jou gepersonaliseerd wordt verkocht, aangezien dit een uitzondering vormt op dit recht. 

b) Uitzonderingen op het herroepingsrecht (art. 102 RDL 1/2007 van 1 april)

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende:

 • a) De levering van diensten, zodra met de uitvoering is begonnen, met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en gebruiker en met de erkenning door hem dat hij zich ervan bewust is dat zodra de overeenkomst door de ondernemer volledig is uitgevoerd, hij zijn herroepingsrecht zal hebben verloren.
 • b) De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • c) De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument en de gebruiker zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
 • d) De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
 • e) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering zijn ontzegeld.
 • f) de levering van goederen die na de levering en gelet op hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.
 • g) De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst en die niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 • h) Overeenkomsten waarbij de consument en gebruiker de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken voor dringende reparaties of onderhoud; indien de handelaar tijdens een dergelijk bezoek andere diensten verleent dan die waarom de consument uitdrukkelijk heeft verzocht of andere goederen levert dan reserveonderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het onderhoud of de reparatie, dient het herroepingsrecht van toepassing te zijn op deze aanvullende diensten of goederen.
 • i) De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering door de consument en de gebruiker is ontzegeld.
 • j) De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van deze publicaties.
 • k) Overeenkomsten die worden gesloten door middel van openbare veilingen.
 • l) De levering van accommodatiediensten voor andere doeleinden dan huisvesting, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomsten voorzien in een specifieke datum of periode van uitvoering.
 • m) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, wanneer de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de gebruiker in de wetenschap dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest. 

c) Retourzendingen om andere redenen dan annulering van de bestelling

In geval van een gebrekkig product als gevolg van verkeerde handelswijze door FOTICOS S.L., zullen wij, afhankelijk van het geval, overgaan tot reparatie, vervanging, prijsvermindering of ontbinding van het contract, hetgeen kosteloos zal zijn voor de consument en de gebruiker. De koper dient de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming hiervan op de hoogte te stellen. Er bestaat een wettelijke conformiteitsgarantie voor goederen, het bestaan en de voorwaarden van service na verkoop, en commerciële garanties, overeenkomstig de geldende wetgeving. 

d) Annulering van geplaatste bestellingen

Indien je jouw bestelling wilt annuleren of een terugbetaling wenst, kun je dit aangeven door contact met ons op te nemen via een van onze contactkanalen. Dit verzoek zal worden aanvaard, op voorwaarde dat op het moment van ontvangst van het verzoek het productie- en personalisatieproces van het product nog niet is begonnen (zie de in ditzelfde punt uitgelegde wetgeving). In geval van telefonisch contact wordt het verzoek geacht te zijn ontvangen op het moment dat een medewerker van FOTICOS S.L. de oproep beantwoordt; en in geval van contact via e-mail of andere schriftelijke middelen wordt het verzoek geacht te zijn ontvangen op het moment dat een medewerker het bericht leest, ongeacht het moment waarop het schriftelijke bericht is verzonden.

e) Bewaartermijn voor geplaatste bestellingen die niet binnen de gestelde termijn konden worden geleverd.

Soms stuurt het transportbedrijf bestellingen die niet konden worden geleverd terug naar onze vestigingen omdat de ontvanger van de bestelling niet aanwezig was op het op het pakket vermelde postadres, omdat het afleveradres onjuist was vermeld, de bestelling niet binnen de daarvoor door het transportbedrijf gestelde termijn opgehaald was, en/of je op geen enkele manier kon worden bereikt. In deze gevallen brengen we de gebruiker op de hoogte van dit incident om een nieuwe verzending te organiseren, die wordt bevestigd door het juiste afleveradres aan ons door te geven. Indien de gebruiker niet reageert op onze berichten, bewaren wij het pakket maximaal 6 maanden in onze installaties. Na deze periode wordt het pakket vernietigd.

f) Aanbevelingen betreffende de verpakking bij de levering.

De ontvangende klant mag nooit pakketten accepteren die duidelijk schade of breuk aan de buitenste verpakking vertonen.

Bij sommige bestellingen kan het gekochte product worden verzonden in een doos of een verpakking die aan het product is aangepast. Deze doos of verpakking is een element voor een betere bescherming en presentatie van het product, maar valt buiten de prijs van het product, zodat het in geval van een gebroken of beschadigde aankomst niet wordt vervangen, aangevuld of vergoed. Alleen het gepersonaliseerde product zelf is gedekt voor herhaling of terugzending indien het aan de nodige voorwaarden voldoet (druk- of fabricagefouten, etc.).

Belangrijke opmerking:

Bestellingen met foto worden vervaardigd met de door de gebruiker toegestuurde afbeelding, in dezelfde positie, kwaliteit, resolutie en afmetingen. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de afbeelding(en) die bij het plaatsen van de bestelling wordt (worden) opgestuurd, voldoet (voldoen) aan de vereisten voor een correcte fabricage. Als je twijfelt aan de minimumeisen, neem dan voor het plaatsen van je bestelling contact met ons op.

5 - Betaalmethoden

Momenteel zijn de beschikbare betaalsmethoden:

 • Betaling per creditcard. Wij gebruiken een volledig beveiligd betalingsplatform, aangezien wij op het moment van betaling rechtstreeks verbinding maken met de betalingsgateway van de bank van de klant, die verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn eigen veiligheidsmaatregelen om de betaling volledig veilig uit te voeren. FOTICOS S.L. heeft op geen enkel moment toegang tot de gegevens die de klant gebruikt op het moment van betaling.
 • Betaling via PayPal.
 • Betaling via bankoverschrijving.
 • Betaling met andere middelen die in andere landen algemeen geaccepteerd worden (zoals iDEAL). 

FOTICOS S.L. gebruikt Secure Socket Layers (SSL) voor alle e-commerce transacties, een beveiligingssysteem dat garandeert dat alle gegevens die je ons stuurt veilig zijn. Dit wordt bereikt door middel van een geavanceerde coderingstechnologie die werkt met Netscape Navigator (vanaf versie 2.0), Microsoft Internet Explorer (vanaf versie 3.0), AOL (vanaf AOL 3.0), Firefox, Chrome en andere browsers.

Dankzij dit proces is het vrijwel onmogelijk dat iemand zonder voorafgaande toestemming toegang heeft tot de informatie die de klant stuurt. In feite is het veiliger om te winkelen op websites met dit beveiligingssysteem dan om een creditcard te gebruiken in restaurants en winkels.

6 - Toepasselijke belastingen

Indien de verzending kosten, heffingen of belastingen met zich meebrengt die met de douane moeten worden verrekend (waarvan de kosten niet door Foticos, maar door de bevoegde douaneautoriteit worden berekend), zijn deze steeds ten laste van de koper. Deze betaling is vereist om de goederen aan jou te kunnen leveren.

7 - Beleid voor de aanvaarding van bestellingen

FOTICOS S.L. heeft een intern beleid en een orderacceptatiebeleid, waarbij wij ons het recht voorbehouden om bestellingen die niet voldoen aan dit interne beleid te weigeren of te annuleren.

Dit beleid bestaat uit het volgende:

FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren en te annuleren waarvan de teksten of afbeeldingen het volgende bevatten: beledigingen of ongepast taalgebruik, beledigende of discriminerende inhoud, inhoud die aanzet tot geweld of geweld bepleit, inhoud die beledigend en kwetsend kan zijn voor gevoeligheden, inhoud die de rechten van kinderen schendt of de normale ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen schaadt, inhoud van seksueel expliciete aard of inhoud die het imago van Foticos, S.L. kan schaden.

De bestelling kan worden geweigerd of geannuleerd, zelfs nadat de bevestigingsmail naar de koper is verzonden en de betaling is verricht.

In dit geval zal FOTICOS S.L. de koper op de hoogte stellen van de annulering van de bestelling, en het voor de bestelling betaalde bedrag volledig terugbetalen.

8 - Correctie en schadevergoeding

Een kwalitatieve dienstverlening aan de klant is een van de stelregels van FOTICOS S.L., en daarom garandeert FOTICOS S.L. dat de producten en diensten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden voorzien in de beschrijving van de offerte. Bovendien verbindt FOTICOS S.L. zich ertoe de klant schadeloos te stellen voor elk gebrek dat een direct gevolg is van een onjuiste uitvoering van de diensten, op voorwaarde dat dit veroorzaakt is door FOTICOS S.L. of een van haar werknemers. Hiervoor gelden de volgende regels:

Wanneer het defect bestaat uit een fout of vergissing bij de vervaardiging van het product, zal de oplossing, voor zover mogelijk, bestaan uit de reparatie of de vervanging van het defecte product. Indien reparatie of vervanging van het gebrekkige produkt niet mogelijk is, wordt de klant de meest gunstige technische en economische oplossing geboden. Indien het voorstel in de voorgaande punten niet bevredigend is, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, met in het laatste geval terugbetaling van de betaalde prijs (nadat de klant het gebrekkige product heeft teruggezonden).

FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor de door de klant geclaimde gebreken te onderzoeken.

Bovendien is FOTICOS S.L. niet aansprakelijk voor kleur- of resolutieverschillen tussen het originele beeld en het geleverde product, die veroorzaakt zijn door een gebrekkige kwaliteit van het originele beeldbestand. Klachten op basis van esthetische smaak zijn geen geldige reden voor retourzending.

9 - Gebruiksvoorwaarden

9.1 Het geheel van deze website (teksten, foto's, logo's, knoppen, bestanden, kleurenschema, etc.) is beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L. (zie Wettelijke Mededeling).

9.2 FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor het commerciële aanbod van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9.3. FOTICOS S.L. kan niet garanderen dat er geen onderbrekingen of fouten zijn in de toegang tot de website, hoewel zij haar uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van onderbrekingen of fouten. 

9.4 De klant heeft vrijwillig en vrij toegang tot deze webpagina, daarom is FOTICOS S.L. niet verantwoordelijk voor enig gevolg of schade die kan voortvloeien uit deze toegang of het gebruik van de informatie op de FOTICOS S.L. websites. 

10 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden altijd te wijzigen om de producten en diensten die via de webpagina's van FOTICOS S.L. worden aangeboden te verbeteren. 

Door kennisgeving van de Algemene Voorwaarden op de website van FOTICOS S.L. wordt aan deze kennisgevingsplicht voldaan.

11 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetgeving. 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van deze voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.

In het geval dat de koper de eindgebruiker is, wordt de bevoegdheid bepaald door de wet, die van de koper.

12 - Leverancier die zich houdt aan consumentenarbitrage

Als gebruiker heb je te maken met een leverancier die je verzekert dat je eventuele geschillen via consumentenarbitrage kunt oplossen.

Wat is het systeem van consumentenarbitrage?

Het is een vrijwillige, buitengerechtelijke, snelle, efficiënte en economische manier om eventuele geschillen tussen de twee bij de consumptie betrokken partijen - de koper of eindgebruiker en de verkoper of dienstverlener - gemakkelijk op te lossen.

De kenmerken van het arbitragesysteem voor consumenten zijn:

 • SNELHEID, omdat het in korte tijd wordt afgehandeld. Maximaal 6 maanden vanaf de formalisering van de arbitrageovereenkomst.
 • DOELTREFFENDHEID, omdat het wordt opgelost door middel van een vonnis of besluit, zonder dat een gewone gerechtelijke procedure nodig is.
 • ECONOMISCH, omdat zij kosteloos is voor de partijen, die alleen in bepaalde gevallen moeten betalen voor de bewijsvoering.
 • VRIJWILLIGHEID, omdat beide partijen zich vrijwillig bij het systeem aansluiten om aan de beslissingen gebonden te zijn.
 • UITVOERBAARHEID, omdat de arbitrale uitspraken bindend zijn.

13 - Europees platform voor geschillenbeslechting

In overeenstemming met artikel 14. 1 van EU-verordening 524/2013 informeren wij onze websiteklanten dat de Europese Unie een platform beschikbaar heeft gesteld voor de beslechting van online geschillen die tussen beide partijen kunnen ontstaan.

De link om dit platform te gebruiken is http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (operationeel sinds 15 februari 2016).

Via deze link kunnen consumenten consumentenkwesties voorleggen.

14 - Aragonese regelgeving inzake klachtenformulieren.

Alle ondernemingen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die goederen of diensten op de markt brengen, moeten de consument klachtenformulieren ter beschikking stellen volgens het model van het desbetreffende departement van de regering van Aragon, dat de klachten- en reclameformulieren voor consumenten en gebruikers in Aragon en de administratieve verwerking ervan regelt.

Het bestaan van dergelijke klachtenformulieren sluit niet uit dat de consument een klacht indient op een andere bij wet bepaalde wijze.

Alle etablissementen moeten op een voor het publiek zichtbare plaats een bord hebben waarop staat: "KLACHTENFORMULIEREN STAAN TER BESCHIKKING VAN DE CONSUMENT OF GEBRUIKER". Door middel van deze tekst laten wij je weten dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn. 

Deze klachtenformulieren worden op verzoek van de consument verplicht en kosteloos verstrekt.

Op verzoek van de consument vult de ondernemer de identificatiegegevens van zijn onderneming in: naam of bedrijfsnaam, adres en fiscaal identificatienummer.

Ook de klager moet zijn of haar identificatiegegevens invullen: naam en achterna(a)m(en), adres en identiteitskaart- of paspoortnummer, naast een duidelijke vermelding van de feiten die aanleiding geven tot de klacht. De onderneming kan het klachtenformulier gebruiken om de beweringen te doen die zij passend acht voor de klacht.

De consument moet het witte exemplaar van het klachtenformulier binnen een maand na de datum ervan toezenden aan de bevoegde consumentenadministratie (Milieu- en Consumentenbureau of de desbetreffende gemeenteraad), met bijvoeging van de documenten die hij geschikt acht en die zijn klacht bewijzen.

Het bedrijf is verplicht de roze kopieën van de ingediende klachten gedurende ZES MAANDEN te bewaren.

In ieder geval kun je informatie krijgen bij de afdeling Consumentenzaken van de Diputación General de Aragón. 

Bijlagen

a) Formulier voor herroeping.

1.- Herroepingsformulier (indien geen uitzondering van art. 103 RDL 1/2007)

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als je jouw herroepingsrecht met betrekking tot de overeenkomst wilt uitoefenen).

AAN:

Bedrijfsnaam: FOTICOS S.L.

FISCAAL NUMMER: ES B50139120

Maatschappelijke zetel: CARRETERA VALENCIA KM. 7,200 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA, SPANJE)

Telefoon: +34 976 222 090


Hierbij deel ik u mee dat ik mijn herroepingsrecht wil uitoefenen met betrekking tot mijn koopovereenkomst BUITEN EEN COMMERCIËLE WINKEL van de volgende goederen:

Gekocht op datum: ________________________________________

Bestelnummer: ________________________________________

Naam Consument: ________________________________________

Adres Consument:

Straat / Nummer: _____________________________ ________

Postcode / Woonplaats: ______________ ___________________________

Land: ________________________________________

Handtekening van de consument [Alleen nodig als dit formulier op papier wordt ingediend].

Deze voorwaarden zijn een eerste versie V1.0 en kunnen worden gewijzigd door het bedrijf, altijd in overeenstemming met de wetgeving inzake consumenten en gebruikers, en andere wetgeving die van invloed kan zijn op jouw sector.