Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand op afstand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen ondernemer en klant via de website Wanapix (hierna, FOTICOS S.L.).

Zodra de bestelling is geplaatst, worden deze algemene voorwaarden door u als klant als aanvaard beschouwd en gaat u een contract aan met FOTICOS S.L., met BTW-nummer ES B50139120, als uw leverancier van goederen en diensten.

Daarom wordt u aangeraden deze algemene voorwaarden en het bijbehorende privacybeleid te lezen en te accepteren, voordat u een product of dienst aanschaft.

1. PRIJZEN, VERZENDING EN LEVERING

De prijzen van de producten of diensten die op de website van Wanapix worden vermeld, zijn definitief, dus inclusief de overeenkomstige omzetbelasting (BTW). De verschillende soorten aanbiedingen en kortingen die op de website verschijnen of die gebruikers ontvangen (kwantumkortingen, promotiecodes, etc.) kunnen niet worden gecombineerd. Als een product voldoet aan de voorwaarden om van meer dan een soort korting te kunnen profiteren, dan wordt automatisch de korting toegepast die de gebruiker het meest begunstigt.

Als uw bedrijf gevestigd is in een land van de Europese Unie (EU) of in een niet-EU-land, geef ons dan, tijdens de bestelling of via een ticket, uw fiscale gegevens door om een belastingvrije factuur met 0% BTW-tarief van uw bestelling aan te kunnen maken.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming (land of speciale gebieden (eilanden, gebieden met douane toeslagen)) en het bedrag van de bestelling. De verzendkosten zijn beschikbaar op onze website en worden aangegeven op het moment van bestellen in de winkelwagen.

In het geval van bestellingen met thuisbezorging:
Als de bezorger, medewerker van het transportbedrijf dat onze bestellingen aflevert, niemand op het opgegeven afleveradres aantreft, dan wordt een afhaalbericht ("Niet Thuis Bericht") bij u achtergelaten met instructies voor de bezorging van uw pakketzending.

FOTICOS S.L. draagt er zorg voor dat de bestelling binnen de gestelde termijnen op het opgegeven afleveradres aankomt, overeenkomend met de eerste poging tot levering van de bestelling aan de aangewezen ontvangende persoon.

FOTICOS S.L. is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van redenen buiten onze controle, zoals verloren pakketten door het koeriersbedrijf of slechte praktijken of fouten van de bezorger (laat geen afhaalbericht achter, belt de ontvanger niet, etc.) of de ontvanger van de bestelling (het opgeven van een onvolledig of onjuist afleveradres, afwezigheid op het moment van de levering, het niet contacteren van het koeriersbedrijf ondanks het feit dat er een afhaalbericht is, etc.), die ertoe leiden dat de levering bij de eerste poging of bij volgende pogingen niet met succes wordt afgerond.

De klant is verantwoordelijk voor het afhalen van pakketten die niet op een bepaald adres zijn afgeleverd omdat niemand thuis was om ervoor te tekenen, met uitzondering van gebeurtenissen die buiten de eigen controle van de klant vallen en die aantoonbaar aan het koeriersbedrijf zijn toe te schrijven. Bij afwezigheid van de geadresseerde persoon laat het koeriersbedrijf een afhaalbericht achter zodat u het pakket bij het dichtstbijzijnde kantoor of PakketShop kunt afhalen.

De geadresseerde van de bestelling dient elk pakket dat open is bij aankomst te weigeren. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken van de inhoud van een pakket dat bij aankomst open is ontvangen en door de klant is geaccepteerd en ondertekend.

De geadresseerde belooft ervoor te zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is om de goederen in ontvangst te nemen of op korte termijn af te halen bij het koeriersbedrijf.

Indien de goederen op enigerlei wijze beschadigd zijn, dient de ontvanger ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2. INSCHRIJVING OP DE MAILINGLIJST

Door de bestelling af te ronden, gaat u ermee akkoord dat wij u op onze mailinglijst registreren om onze nieuwsbrieven te ontvangen, waarin wij speciale aanbiedingen, campagnes, nieuws, etc.. sturen. U kunt zich, als u dat wenst, te allen tijde met onmiddellijke ingang uitschrijven van deze mailinglijst. Gebruik daarvoor gewoon de link "uitschrijven van de lijst" in een van de nieuwsbrieven die u van ons ontvangt, of stuur ons een bericht vanuit het Contact gedeelte van de website.

3. DIENSTVERLENING

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt. Wij stellen altijd alles in het werk om de afgesproken levertijden te halen. De klant heeft echter geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst wegens vertraging in de levering.

4. BETAALMETHODEN

De klant kan de bestellingen op onze website betalen met de volgende betaalmethoden:

 • iDEAL
 • creditcard
  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
 • PayPal
 • Bancontact
 • Bankoverschrijving

Mocht u ons iets willen vragen, neem dan alstublieft contact met ons op via het contactformulier (“Stuur ons een bericht”) in het Contact gedeelte van onze website.

5. HERROEPINGSRECHT

Belangrijk

Volgens de huidige regelgeving mag een bestelling binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd en terugbetaling van het aankoopbedrag worden gevraagd, op voorwaarde dat het product van oorsprong defect is, niet gebruikt is en geretourneerd wordt in de originele verpakking.

In geval van een retourzending van een product ALS GEVOLG VAN EEN FOUT VAN ONZE KANT, bijvoorbeeld door het leveren van een product dat afwijkt van de bestelling of als een artikel gebroken of beschadigd is bij aankomst, neemt FOTICOS S.L. alle verzendkosten op zich. In een dergelijk geval verbindt ons bedrijf zich ertoe het defecte product te vervangen door een gelijkwaardig product. (FOTICOS S.L. neemt de verzendkosten van een retourzending niet op zich als de klant nieuwe producten aan de verzending wil toevoegen bij het wijzigen van de oorspronkelijke bestelling, aangezien dat als een nieuwe aankoop wordt beschouwd).

Voor alle andere retouren (d.w.z. niet door een fout van onze kant) zijn de verzendkosten voor rekening van de koper; zodra het geretourneerde product is ontvangen, wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) teruggestort via het door de klant gebruikte betaalmiddel (bij iDEAL betalingen wordt het aankoopbedrag teruggestort naar een door de klant op te geven bankrekening).

Indien een verandering van een bestelling te wijten is aan een fout in de keuze van de maat of de kleur of een van de productopties, dan is de koper aansprakelijk voor de kosten van het terugsturen van de bestelling naar ons kantoor.

Gezien het persoonlijke karakter van de bestellingen, en op grond van artikel 103 van het Spaanse koninklijk wetgevend Decreet 1/2007, van 16 november 2007, dat de herziene tekst van de Algemene Wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, bestaat er geen recht op terugbetaling indien de goederen volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn gemaakt. Evenzo bestaat er geen recht op terugbetaling in geval van schade door misbruik.
Het herroepingsrecht (artikel 102) is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende:
"(...)
c) De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument en de gebruiker zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.".

Soms stuurt het koeriersbedrijf de pakketten terug die zij niet hebben kunnen leveren, omdat de geadresseerde niet op het opgegeven adres aanwezig was of vanwege een verkeerd adres. In dergelijke gevallen neemt ons bedrijf FOTICOS S.L. contact op met de klant, zodat het pakket opnieuw kan worden verzonden. Indien de klant niet reageert op onze berichten, zullen wij het pakket 6 maanden in onze faciliteiten bewaren. Daarna worden de goederen vernietigd.

Bij sommige bestellingen kan het gekochte product worden verzonden in een aan dat product aangepast etui, doos of verpakking. Deze doos of verpakking is een element dat zorgt voor een betere bescherming en presentatie van het product, maar het is niet inbegrepen in de prijs van het product. In het geval dat een dergelijk product kapot of beschadigd aankomt, zal de aangepaste doos of verpakking niet worden vervangen, aangevuld of terugbetaald. Alleen het gepersonaliseerde product zelf kan worden gereproduceerd of geretourneerd als het voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden (drukfout, fabricage, etc.).

Belangrijk

Bestellingen met foto's worden gemaakt op basis van de door de klant verzonden foto's met dezelfde positionering, kwaliteit, resolutie en grootte. De klant is er verantwoordelijk voor dat de foto of foto's die bij de bestelling worden opgestuurd, geschikt zijn voor de juiste vervaardiging van het gevraagde product. Neem contact met ons op voor eventuele vragen over de minimumeisen.

6. ACCEPTATIEBELEID BESTELLINGEN

FOTICOS S.L. heeft interne normen en een acceptatiebeleid voor bestellingen, waarbij wij ons het recht voorbehouden om bestellingen die niet in overeenstemming zijn met dit interne beleid te weigeren of te annuleren.

Op basis van dit acceptatiebeleid behoudt FOTICOS S.L. zich het recht voor om bestellingen te weigeren en te annuleren als die tekst of afbeeldingen bevatten:

 • die beledigend of kwetsend zijn;
 • die discriminerend of van schadelijke aard zijn;
 • die tot geweld aansporen of die voor geweld pleiten;
 • die de rechten van kinderen schenden of de normale ontwikkeling van de persoonlijkheid van kinderen schaden;
 • die seksueel expliciet zijn;
 • die het imago van FOTICOS S.L. kunnen schaden.

In dergelijke gevallen zal FOTICOS S.L. de koper op de hoogte brengen van de annulering van de bestelling en het betaalde bedrag volledig terugbetalen.

7. SCHADEVERGOEDING

FOTICOS S.L. is bijzonder trots op de hoogwaardige dienstverlening die het zijn klanten biedt en garandeert dan ook dat de producten en diensten geleverd worden in overeenstemming met de voorwaarden die in de beschrijving van de offerte worden vermeld. FOTICOS S.L. verbindt zich ertoe de klant schade te vergoeden van elk gebrek dat een rechtstreeks gevolg is van een verkeerde dienstverlening, wanneer dit gebrek door FOTICOS S.L. of door een van zijn medewerkers werd veroorzaakt. De volgende regels zijn dan van toepassing:

 • Wanneer het defect bestaat uit een fout of vergissing bij de vervaardiging van het product, dan bestaat de oplossing, voor zover mogelijk, uit het repareren of vervangen van het defecte product.
 • Indien de reparatie of vervanging van het defecte product niet mogelijk is, dan wordt de klant het meest gunstige technische en economische alternatief als oplossing aangeboden.
 • Indien de voorgestelde oplossing niet bevredigend wordt geacht, heeft de klant het recht om het contract te annuleren, met volledige terugbetaling van het betaalde bedrag (na teruggave van het defecte product door de klant).

FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor de door de klant vermeende gebreken te onderzoeken.

FOTICOS S.L. neemt evenzo geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor verschillen in kleur of resolutie tussen de originele foto en het afgewerkte product die het gevolg kunnen zijn van de gebrekkige kwaliteit van de originele foto. Klachten op grond van esthetische smaak zijn geen reden voor terugbetaling van het aankoopbedrag.

8. GEBRUIKSVOORWAARDEN

8.1 Deze gehele website (teksten, foto's, logo's, knoppen, bestanden, kleurenschema, etc.) is beschermd door de wetten op het auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is verboden zonder de specifieke schriftelijke toestemming van FOTICOS S.L..

8.2 FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor om het commerciële aanbod van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

8.3. FOTICOS S.L. kan niet garanderen dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden in de toegang tot de website, maar zal alles in het werk stellen om deze te voorkomen.

8.4 De klant betreedt deze website vrijwillig en uit eigen vrije wil. FOTICOS S.L. is derhalve niet verantwoordelijk voor enige consequentie of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of gebruik van de informatie op deze website van Wanapix.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden beelden voor de uitwerking van de gepersonaliseerde geschenken, en verzekert dat hij of zij de enige houder is van alle rechten die bestaan op de door hem of haar verzonden beelden. Evenzo garandeert de gebruiker dat er geen rechten van derden op de op de foto's afgebeelde personen of voorwerpen geschonden worden.

10. BESCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

10.1 De op deze website getoonde producten zijn te koop zolang de voorraad strekt.

10.2 Speciale aanbiedingen worden als zodanig aangegeven en zijn geldig terwijl ze op het scherm worden weergegeven. Dergelijke speciale aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geannuleerd.

10.3 FOTICOS S.L. is niet verplicht de gebruiker of derden te vergoeden voor de gevolgen van het gebruik van hun producten, direct of indirect, noch voor schade aan apparatuur en/of materialen.

10.4. De producten die wij leveren zijn gepersonaliseerde producten; dat wil zeggen dat wij ze maken met behulp van het ontwerp, de afbeelding, de foto of de tekst die u ons eerder heeft gestuurd bij het plaatsen van de bestelling.

De klant begrijpt dat deze producten worden gemaakt door sublimatie- en warmtetechnieken, en dat bepaalde materialen niet op dezelfde manier kleur absorberen als wanneer ze op fotopapier worden afgedrukt of worden vergeleken met de kleur die we op het beeldscherm zien.

Onze producten zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan materialen van verschillende aard: keramiek, kunststof, textiel (polyester, katoen, etc.), hout, glas, canvas, enz. Daarom accepteert en begrijpt de gebruiker bij het plaatsen van de bestelling dat alle materialen op verschillende manieren kleur reflecteren en dat de tint, het contrast, de helderheid of de intensiteit van de kleuren kunnen afwijken van de originele foto.

11. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

FOTICOS S.L. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om de producten en diensten die via deze Wanapix website worden aangeboden te verbeteren.

Kennisgeving van wijzigingen in deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat deze op de website worden getoond.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenkomst met de wetten van Spanje. Elk geschil over de interpretatie van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.